Organizatorem wydarzenia jest firma Come Creations Group, która zajmuje się budowaniem wizerunku firm. Poza działaniami PR, posiada w swoim portfolio własne inicjatywy, tj. Wenusjanki, KielceCom.

Chcesz z nami współpracować?
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu w następujący sposób:

Magdalena Łoboda
Brand Manager

magdalena.loboda@comecreationsgroup.pl

669 363 426