Organizatorem wydarzenia jest firma Come Creations Group, która zajmuje się budowaniem wizerunku firm. Poza działaniami PR, posiada w swoim portfolio własne inicjatywy, tj. Wenusjanki, KielceCom.

Chcesz z nami współpracować?
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu w następujący sposób:

Sebastian Manterys

sebastian.manterys@networkcreations.pl

694 612 644

 

Justyna Paklerska

justyna.paklerska@networkcreations.pl

694 612 644