Michał J. Nadziak

Europejskie Centrum Dyplomacji i Pokoju

Michał J. Nadziak

Europejskie Centrum Dyplomacji i Pokoju

Biografia

Ekspert ds. programowych w Europejskim Centrum Dyplomacji i Pokoju (ECDP). W ramach pełnionej funkcji prowadzi warsztaty oraz szkolenia skierowane do podmiotów instytucjonalnych, pozarządowych i biznesowych, jak również uczestników projektów. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, jest także absolwentem kursu retoryki praktycznej Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania oscylują m.in. wokół psychologii polityki, stosunków międzynarodowych oraz pokojowych środków rozstrzygania konfliktów.